Į TYLĄ...iš dainos...iš laiko...

Keliu aš taurę purpurinio vyno
Už visa tai, ką turime šiandien,
Už tuos metus ir tai ką užauginom,
Kurie džiaugsme ir bėdoje išvien.

Už draugą, už kaimyną, už vaikaičius,
Vaikus, kurie prie stalo visada,
Ir net už geranorius prašalaičius,
Kuriuos trumpam sutinkame laike.

Už laimės ne po paskutinį lašą,
Už džiaugsmo kruopeles ir už namus,
Už tai, ką mums kasdien likimas neša
Į mūsų širdis, sielas ir jausmus.

Pakelkime taures ir lai suskamba
Gimtadienio varpeliai ties langais,
Išgerkime už savo žmogų brangų
Ir tuos, kurie prie stalo su visais.


Išbrido medžiai iš tiršto rūko
Ir atpažinti jų negali -
Sidabro dulkėm balti perukai
Tarsi perliukais  išpinti

Styro madingi tankūs ežiukai,
Krenta  į  žemę storom kasom.
Išbrido medžiai iš tiršto rūko
Ankstyvą rytą kojom basom.Tarp žemės ir dangaus
Gamtos pasiuntinukai
Baltais debesimis
Aplinkui  siaučia
Į baltą maršką kelias susisupęs
Prie savo pliko kūno
Žiemą glaudžia.

Ir nebeatskiri pradžios nei galo,
Nes horizonto linija ištirpus
Važiuoji ar eini – žiema prišalo
Prie pat pavasario šalies prislinkus.

Tarp žemės ir dangaus...


Vėl sapne mačiau aguonų lauką
Saulę tyliai žaidžiančia jame
Ir tą jaudulį, kuris atplaukia
Dangumi, upeliais ir žeme.

Aklinai užpildęs visą būvį
Žiedlapiais užtvindė takelius
Likome  su Tavimi įkliuvę
Į jausmų ir  siautulio tinklus.

Ligi ryto vartėmės pievelėj
Vienas kitą spausdami glėby,
O ryte tiktai marga skarelė
Plevėsavo namo tarpdury.

Švito rytas. Danguj - nei dėmelės,
Iškabinti mamos skalbiniai,
O prie stalo kelionės krepšelis-
Bulvės, duona, rudi lašiniai.

Už pečių viso kaimo tėvystė-
Aš užaugau lyg pulko sūnus.
Ir maitino, ir glaudė, ir vystė -
Kas užėjo į mūsų namus.

Kaimas bunda anksti ir į kelią
Išlydėti atėjo būriu.
Tik mama, užsidegus žvakelę
Nerimavo ar viską turiu.

O turėjau aš daug. Tvirtą kaktą,
Ir rankas, kaip betonas sunkias,
Na ir meilės, kurios gal užtektų
Keliant šimtui draugų vestuves.

Lauks sugrįžtant senutė klėtelė,
Skilęs beržas ir kūdra varlių.
Išeinu į nežinomą kelią,
Bet svarbiausia iš jų jau turiu.

Pavydėti galėtų ne vienas
Mano turtas - sodybų dvasia,
O ant lūpų bedžiūstantis pienas
Užauginęs  Neries  lankose.

Išeinu į kelionę ankstyvą...
 
Kašmyro audinio skiautelė,
Maža saga prie jos ir dar
Sena pasoginė skrynelė
Kurioj ir guli ji dabar.

Tai viskas, kas šiandieną liko
Iš mano vaikiškos dalies.
Nesiskundžiu aš. Taip nutiko
Prie vakaro skurdžios šalies.

Bandau  atmintimi pareiti
Į tąkart laukusius namus
Ir sugražinti savo kraitį,
Bet to jau niekada nebus.

Tuose namuos kiti gyvena
Gal būt geri, bet svetimi,
Girdėjau  židinys rusena
Kaip, kad ruseno praeity.

Girdėjau žmonės ten laimingi...
Namams reikėjo to labai.
Aš padarau didžiulį vingį,
Kad  nors akies kraštu į tai.

Kašmyro audinio  skiautelė
Ir  keletas gražių sapnų
Prie man padovanoto kelio,
Kurio liemenė be sagų.
 

Saulė išnešė į lauką
Ir išdžiaustė ant tvorų
Šlapią debesėlio skiautę
Ir daugybę aitvarų.

Lietūs jų nepagailėjo
Merkė valandas kelias
Kol eilė atėjo vėjui
Išsklaidyti  balutes.

Išvaikyti  visą būrį
Tamsiaplaukių debesų
Ir  išvesti dieną niūrią
Už devyneto miškų

Saulė šypseną paskleidus
Per sušlapusius medžius
Išdžiovino ir sušildė
Žvilgančius jų lapelius.

Galvutes iškėlė plukės,
Vabaliukas ant žolės,
Ir  lapelis atitrukęs
Nuo linguojančios gėlės

Tiesiai į  laukymės glėbį,
Lyg skarelė nuo plaukų.
Žalias ir įmitęs stiebas
Moja saulei vainiku.

O vaikai tik to ir laukė
Iš namų ir į lankas
Saulė dangumi atplaukia
Tiesiai  į mažas rankas.
 

Paveikslas

Kokia ryški vaivorykštė virš pievos,
Lietus lyg krištolinis vėrinys
Pažiro ten kur ką tik guldė tėvas
Sultingą pašarą pradalgėmis.
Ir  pamiškė visa staiga prakvipo
Vaiskia žole ir upės ajerais,
Kurie visam gyvenimui paliko
Pačiais brangiausiais šilo kvepalais.

O kokios platumos ankstyvą rytą,
Kokia gaiva rasotame sode,
Lietaus lašai  lyg deimantai subridę
Prie mūsų kojų glaudžiasi vėsa.
Tokia vaiski užutėkio pašlaitė,
Mes žemuogių pievelėje basi
Prisirenkame pilną laimės kraitę
Ir einame tos laimės vedini.

Nupieški man saulėlydį raudoną
Paveikslą šį papuoški drugeliu
Ir aš atbėgsiu lyg laukų aguona
Su suknele iš lapų raudonų
Pagauk  šalin nubėgantį  upelį
Pasuk jo vagą  tiesiai į mane
Ir aš lengva lyg  rytmečio plunksnelė
Įkrisiu tau į glėbį  skrisdama.

Rugių gėlėm išpuošiu Tavo plaukus
Kai   liksime nakvot  javų lauke
Ir iš žvaigždžių,   vos tik nakties sulaukus,
Paklosiu patalą debesyse.
Iš ten  širdim  apglėbsiu  visą  žemę,
Sugėrusi visus nakties garsus
Klausysiu ką  paparčio žiedas lemia
Šioj žemėje suteikdamas namus.


 Žvaigždė ant rago jaunaties
Sūpuoja kojomis ir  seka
Man pasaką iš praeities,
Nušvietusi į jąją taką.

Gal ir išeičiau juo šiąnakt,
Palikus sutemas už miško,
Bet ši melagė neilgai
Kabos ant nudėvėto disko.

Mėnulis pamažu pilnės
Praskleidęs sutemų drobulę
Ir nebeliks žavios žvaigždės
Takelio siauro pas motulę.

 Kur pradingai, manoji baltaskare.
Nei tvoros treška, nei balti laukai?
Tik beldžiasi langan pikti, įkyrūs,
Į širdį besiropščiantys lašai.

Nei tos švaros spindėjimo arimuos,
Nei  šventinio mirksėjimo miškuos,
Gal užmigai, baltoji mano  fėja,
Užsiliūliavusi  rudens tinkluos.

Tik pasakyk, suplėšysiu atbėgus
Šį nėrinį užmigusio  rudens
O tu ir vėl nutiesi baltą taką,
Ant  nešvaraus, pašiurpusio vandens.
Kur pradingai?

Debesų negainioju,
Vaikštau tik žeme
Mintys nuodėmingos
Lanko sapnuose.
Žodžiai kasdieniniai
Beldžias į kitus,
Aš tokia kaip daugelis,
Aš tokia kai Jūs,
Kai sužeidžia,- skauda
Šypsaus, kai gerai
Ne visiems atleidžiu -
Argi tai blogai?
Ne visus vienoda
Šiluma gaubiu,
Ne visiems vienodai
Dėmesį skiriu.
Ne visus šiandieną
Vadinu draugais...
Daug dažniau  dairausi
Einant vakarais,
Kad netapčiau bėdžiui
Taikiniu  tulžies.
Ir meldžiu kaip daugelis
Žemėje rimties,
Ir kasdien džiaugiuosi
Vis nauja diena
Visa tai turėti
Argi ne gana ...
 


Ne auksą – auksinį rudenį
Ant savo skraistės nešu,
Lapai sodrių kaštonų
Ir ilgakojų beržų
Šnara po mano kojomis.
Braidom jais - medžiai  ir aš.
Myliu auksinį rudenį,
Jo rudenines miglas,
Kuriose slepiasi  pasaka,
Eglių viršūnių strypai
Styro  tarytum ašakos.
Ten kur  praskydę  rūkai
Didžiulis saulės ovalas
Drumstas lyg kūdroj vanduo
Dar ne vėlu, dar nešąla
Dar tik ankstyvas ruduo.Koks vėjas. Viduje išdraskė
Nusistovėjusias  tiesas
Ir  niekas jau pradinio taško
Tarp draiskalų nebesuras

Praeis visi - kuriems skaudėjo,
Kurie ir liko paslaptim
Ir tiktai jis – palaukės vėjas
Budės ilgom žiemos naktim.

Ir tiktai jam vienam paklusiu -
Daugiau jau nieko neturiu.
Tarp išbandytų šalčio gūsių
Gyvensiu taip, lyg tarp savų.

Į puotą ne dvare, ne pas karalių
Ne aukso rūbais, ne veliuro kolstėm
Ne karieta, o pėstute nuo kelio
Atėjome su žemuogių prijuostėm.

Ir prie mažučio žalio girios sosto
Pažėrėme jų  kilimą raudoną,
O eglės  žaliaskarės mirksnio mostu
Prie stalo pakvietė laukų madoną.

Ne aukso rūbais, ne veliūro klostėm,
Basa, išstypusi  laukų piemenė -
Plaukais lyg auksaspalvio šilko juostom
Ir liemeniu laibu, tarsi kamanė.

Atvyko ne viena, o visas pulkas-
Liokajai, favoritai, netgi pažas
Ir miško aikštė virto miesto dulkėm,
Kol apsisuko ratais ekipažas.

Šokėjai šoko, muzikantai šėlo
Mažasis pažas pametė karūną,
O paprasta grakšti laukinė fėja
Taip ir nebesulaukė karaliūno.

Į puotą ne dvare... Plyšo pamušalo siūlės
Vos išėjus iš pat ryto,
Tai išgirdę, žemažiūrės
Akys vandenin įkrito

Iš kuklumo, ar iš gėdos
Susirangė balos veidas.
Iš pat ryto visos bėdos
Laiko vadeles atleidus.

 Ne išdidi aš. Neklaidink lemties
Tik apsiginti tenka gan dažnai,
Puikybės labirintuose išties
Ne vien  tik  geradariai aitvarai.

Vieniems kalta, kitiems nesuprasta,
Kažkas iškeikė, o kažkas paspyrė,
Kažkas sušuko, kad nesu sava,
O tik įjunkusi šeimon vagilė.

Nors neėmiau iš nieko. Net veltui
Dalinamu  nepasidalinau,
O kiek aistrų klaidingų pakeliui
Į laimę svetimą pasitikau.

Ir išlydėjau nepaliesdama.
Tegul suranda savo laimės giją
Aš nebuvau godi, aš nebuvau kalta,
  nebuvau įjunkusi vagilė.

Ne išdidi aš. Neklaidink lemties...


 
 ... sapnai ramunių lankoje –
basi  spalvoti
skambantys
ir saldūs lyg nektaras
mažam naktibaldų dvare
dėl išlikimo kainos
prieš išauštant deras
kol pirmas saulės spindulys
į lovą tarsi vyras įsirango
ir lieka tik gėlėto sapno trupinys
ant nesuspėjusių sušilti
lango rankų...Po sielą lyg daržą apleistą
Varpučio šaknys išdryko
Ir peršti, tarytumei žaizdą,
Kuri širdyje pasiliko.

Ir veši jų prigimtys tvirtos,
Kitonišką goždamos pradą
Ir nyksta į dirva išpiltos
Visos sėklos, sau vietos neradę.


Skambant muzikai šnekamės šnekamės,
Mintys teka ramybės vaga,
Kol iš karšto gyvybės ugniakuro
Neišpuola įsiutus liepsna

Nors širdis tik širdies teieškojo -
Ne gyvybiškai  nuogo raumens,
Bet neradus, staiga suliepsnojo
Šalia kieto ir šalto akmens.

Pelenais virto muzikos natos,
O šalia visareikšmė tyla
Lyg įgudęs vikrus akrobatas
Dar ilgai sklaidė skausmą ore...

...kol neliko nei šlako užuovėjos
Tik belaikis tamsos krešulys
Ir apsunkę nuo nerimo nuojautos -
Sielos erzalas , it niežulys.


 Lietaus  vasara. Lyja ir lyja
Lyg dangus  būtų saulę pametęs
Ir į pilkšvą  dausų karaliją
Šlapią mergą raudot parsivedęs.

Žiūri žemėn nuliūdę lelijos,
Nors žiupsnelį atseikėtų  sausą
Ir paguodai ant žemės Marijos
Sustabdytų šlapiuojančią gausą.

Lietumi prausias šarkos vagilės,
Neišdžiūna juodi jų apsiaustai.
Noksta senojo ąžuolo gilės
Žemuogyne, kuris neberausta

Na, o man šis lietus tarsi vynas
Įsigėręs į tvinkstantį kraują,
Gausiai veši tarsi papartynas,
Kur rasotom naktim iškylauja

Lietaus vasara. Ir tegul lyja.
Kokios migdančios naktys prieš rytą
O ir spynos, drėgmėj surūdiję,
Nuo senų laiko velkių nukritę...


 Jau obelys sninga
Ir gundo
Pasinerti žiedų pūgoje
Į alpėjimą saldžiai skausmingą,
Virstant žiedo maža dulkele...


 Mano pieniška vasara
Brido  ir kliuvo
Už mažučio upelio
Slidžių akmenų,
Tarp kurių vis ieškojom,
Nors niekad nebuvo,
Kažkieno išgalvotų
Kibiųjų vėžių.

Dobilais nupjautais
Taip kvepėdavo lankos,
Jog jų kvapą girdėjom
Ne tiktai juslėmis,
O bedantė ir pieniška
Vasara sėjo
Mano kaimo vaikystę
Trupiniais, dalimis...

Dygo obelys, vyšnios,
Laukinės aguonos,
Dygo usnys šalia
Ir vėdrynų kerai
Jeigu pieniškai vasarai
Trūkdavo duonos,
Taigi  kiškio kopūstai -
Tikri gardalai.

Ir  upelio brasta,
Ir laukymė prie šilo,
Ir  ramunėm baltom
Siuvinėta skara
Viskas liko tenai
Už dienų septynmylių,
Mano pieniškoj vasaroj
Su bedante švarple.


 
Nuo stogo krenta
Viltingos laiko rūdys,
Gal jį palikę
Kada paliks ir mus,
O jau likimas
Gyvenimą paliudys,
Mums besiblaškant
Po laikmečio teismus.

Į gūdžią naktį,
Girgždenant laiko svirčiai,
Išliejam laimės
Ir prakaito lašus
Ir tik tada,
Kada pakvimpa viržiai,
Sugrįžtam rinkti
Nektarą į namus.

Kada į skardį suskyla
Mūsų lieptai
Prieš Dievo valią
Taip sunkiai suręsti,
Nebeišeina nei
Šaukt, nei atsiliepti –
Mes rojaus vaisiai
Po vieną nudrėksti.

Kada jau skyrium
Pavargę pėdos klaidžios
Po drėgną pievą,
Kurios jau neturiu.
Į tamsią girią
Nunešę savo laiškus,
Sukursim laužą
Iš padrikų  minčių.

 
  Kodėl ir vėlei
Taip ryškios
Mūsų klaidos
Ant laimės kelio
Karpyta pabaiga,
Kodėl tie vėjai
Po tirštą liepą sklaidos
Kodėl gi saulė
Kaip niekada šalta...
Kodėl iš naujo
Prasideda laukimas
Ten, kur išėjo
Pėduota praeitis
Kodėl toks trumpas
Sugeltas palikimas
Kodėl neverkia
Paliekama naktis?
Kodėl ir vėlei
Kartojas mūsų klaidos...
 

Lytėju rankom vėsą smilgos
Ir vis į praeitį dairaus
Kažko labai jau pasiilgus,
Kažkas joje labai gražaus.

Šilkinis stotas glosto veidą,
Kutena nosį ir akis,
Kažkas į praeitį įleido
Net šios akimirkos mintis.

Ir jos nubėgo, nuvilnijo,
Atgal tikrai nebepareis.
Ant laužo skubančių žarijų
Sudegs ir pelenus paskleis.


Lopais per atraižų kemsynus,
Per šventinę skeveldrų liūtį
Dairaus po sielos atvašynus
Tarsi po svetimąją būtį.

Išlandžioju po saldų skausmą
Ir prisirinkus jo nektaro
Iriuos per skardų laiko šauksmą
Į seną senutėlį dvarą

Kur ir dabar naktim vaidenas,
Kur pjuvenos iš rastų byra
Ir kuriame bildukas senas
Vaidiną jauną stiprų vyrą.

Lopais išsiuvinėsiu kraštą,
Skeveldromis išpuošiu jaują
Tegul nedorėlis iš rašto
Už mano sielą atgailauja.

 Į geltoną laišką, į geltoną dangų
Į geltoną lietų iš gelsvų lašų,
Į geltoną naktį, į geltoną miegą
Į geltoną potvynį geltonų sapnų.

Į geltoną širdį, į geltoną varpą,
Į geltoną kaspiną, geltonuos plaukuos
Į geltono obuolio gintarinį tarpą
Į kantrybę ryškiai geltonos spalvos.


 

Milijonas, kurį užstačiau,
Pirmas buvo – iš šukių stiklinių -
Taip reikėjo puodelio brangaus,
Be auselės, užtat – žalvarinio

Antrą kartą  mainiau į spalvas-
Vien žalių buvo kelios ir naujos.
Išmainiau batukus. Na ir kas.
Bet juk laimės – artipilnės saujos.

Kai paaugus keičiausi  dažais -
Mano buvo graži tik dėžutė.
Kaip džiaugiausi slapčia vakarais,
Kad gautiesiems dar būti ir būti.

Šokių vakarą –pirmą berods,
Prisišliejus prie draugės kuklutės,
Vaikinukui, kur kvietė mane
Atsakiau, kad nešoku polkutės

Milijonai, kuriuos  užstačiau
Buvo birūs lyg ubago sauja...
Paskutinį anądien keičiau
Į guvesnio gyvenimo kraują.

Milijonas, kurio nemačiau...


Prausiuos, geriu, renku lašus,
Jais persunkiu save lyg rėtis,
Nes tai  juk samanų lietus
Nė karto šiemet nedėvėtas.

Išglostęs kūno kerteles,
Kutendamas į vidų slysta,
Pasiuntęs virpančias sroves
Prakalbint taip ir neišdrįsta. Šalčio raštai,
Išgryninę tiesą,
Ją kristalais
Susmaigstė į šerdį,
O vėliau,
Nubangavę
Į šviesą,
Tarsi  obuolį -
Skiltim suskaldė.
Ir pradingo,
Išėjo į tamsą,
Išsiliejo į
Vientisą naktį.
Tu ateiki
Žvaigžde  vakarine
Mažutėlės
Spingsulės uždegti.


Du medžiai žalvario spygliais
Sukibę tarsi gijomis,
Tais žalvariniais atspindžiais
Ir mes drauge dalijomės

Kai šakos  po pirmų šalnų
Spyglius į žemę bėrė,
Tamsa, surinkus ašaras,
Į vėrinį suvėrė.

Ir skamba vakarais tamsiais
  muzika stiklinė -
Du medžiai žalvario spygliais,
Lyg meilė paskutinė. Tamsa.
Išdidžios žvaigždės
ir šešėliai -
namų, gatvelių,
medžių pakraščiai,
katės miauksėjimas
ir šalčio dėlei
užklostyti
žiedagėlių kerai.
Visi vieningai
Klimpstantys į naktį...
Tik siluetai du,
lyg pamiršti,
kažką dar bando
viens kitam pasekti
tame baugščių
šešėlių stinguly.
Bežadės lūpos
ieško savo žodžių,
kišenėj  šaltos rankos -
šilumos
ir vis dar tiki,
kad atėjus gruodžiui
vėl viskas slinks
link tos pačios pradžios...
O ta pati – į kitą
glėbį lenda
apglėbus metų pluoštą
per pečius,
ir  savo rankoj
šildo kitą ranką,
ir tyliai murkia
tuos pačius žodžius...


 Nežinau kada tapau klaida,
Gal abu kartu į ją atėjom
Vakaro tamsoj tik su tyla
O ne vienas su kitu kalbėjom

Rytą skirdamiesi du keliai
Savo mintyse giliai nuskendę
Išsivaikščioja lyg nebyliai
Užrakinę netektis po  sklende

Raiko širdį nerimo dvasia
Trumpindama sueities rietimą
Kol  paskirstome baltam sniege
Savo nuodėmingą palikimą

Nežinau kada tapau klaida...Lyg seniai nevalytas parkas,
Užžėlę takai ir usnys...
Žiemą, kai žemė minga
Prislegia laiko pusnys.

Meni, lygiuoji į gretą,
Praeitį savo tvarkingai,
Slydai per skylantį ledą,
Bet sugrįžai laimingai.

Dabar gi ir vėl panūsti
Eiti  linguojančiu tiltu.
Dar nesinori užsnūsti,
Dar ne laikas nutilti.

Šauki  likimą pavymui
Lyg artimiausią žmogų.
Reikia sugrįžt išlikimui
Ant paties aštriabriaunio stogo.Neskalsiai – po storiausią riekę
Dienų iš laiko atsiriekiam -
Banguoja žemė, o į langus
Jau beldžiasi gruoblėtos rankos.
---------------------------------------
Bet  vėl skubėdami į priekį
Storiausią gabalą atriekiam...

  Kalbėjau tyliai, vėjams gaudžiant,
Ne lūpomis, o viltimi
O šie vaitojo, tarsi skriaudžiant,
Atodūsius įausdami

Žiedais į  margą pievų raštą,
Į upės vagą - bangomis
Ir plito ta kalba po kraštą
Ne žodžiais – ryto spalvomis.

Kalbėjau  tyliai, vėjams rimstant
Iškeitus žodį širdimi,
Ir šie kvatojo lig užkimstant,
Į šalį  pasitraukdami.
  
Su klostavau palangėj  dieną,
O saulę taip išdalinau,
Kad ją  matyčiau ir lytėčiau
Kiek tik įmanoma dažniau.

Ir čia visai ne lango triūsas-
Dėžė, kaip ir visų kitų,
O ir langai į vieną pusę,
Nors jų tik porą teturiu.

Tik aš dažnai vartau tas klostes-
Ryte – paviršiuje gelsva,
Pietų metu pati pavirsta
Senų užuolaidų spalva.

Į vakarą krauju pasrūva
Dienos klostuota apačia
Ir sukrenta į vieną krūvą
Didžiųjų smulkmenų našta.Lopinėliais žaliais
Mano kalva,
Mano slėnis,
Pieva vaikystės...
Net per daug gal turiu,
Žilą galvą
Vesdama prie
Altoriaus jaunystės.
Nors kai ko  jau nėra.
Išsiblaškė,
Išsisklaidė rūkais
Virš klonių,
Virš lietuviško kaimo
Gandralizdžio,
Kurs sukrautas
Ant gryčios pagonio.
Gal todėl lopiniais
Mano kalva,
Mano slėnis,
Pieva vaikystės,
Nes per daug jau turiu,
Žilą galvą
Nešdama prie
Altoriaus jaunystės.


 Šaltis ir vėl per naktį
Sniegą žėručiais nubarstė.
Jis jau turėjo išsekti
Bet  dar nenori užversti

Knygos, per žiemą rašytos.
Matyt dar kažko nepasakė-
O raidės tokios raitytos -
Lyg išvarvėjusi žvakė.


Padabinau ir aš suknelę pilką
Šilku išsiuvinėta skarele.
Kažkas ją jau ne kartą nusivilko,
O aš su ja – tarsi visai nauja.

Ji dar nežino  kas per vakaronė,
Visi draugai kol kas jai svetimi.
Jos atminty – viena ilga kelionė
Su tais, kurie jau kartą palikti.

Gal iš netyčių subraškėjo siūlės,
Viena sagtelė pasiruošus krist.
Nauja skarelė prie senos figūros
Jau taikosi po suknele palįst...
 O man patinka baltos pėdos,
Kai po žibintais vakare
Žiema jas glosto atsisėdus
Pūkine savo skarele.

O man patinka sniego kąsniai,
Pro langą drimbantys lėtai,
Eglynų karnavalai masiniai
Kai apranga – vien  kailiniai.

Dar - man patinka  šerkšno gėlės,
Gal net labiau už tas – gyvas
Ir smulkios krūmų ašarėlės
Panašios į  krištolines.

Žiema lašais nuo stogo teška,
Upokšniuose ji - lyg lava,
Ar girdite kaip ledas treška,
Prakvipęs blynais ir kava. 
 Sveikinimai

Iš ten, kur žmonės esti  paprasti,
Kur kalbasi prasta žmonių kalba,
Kur tik didžios nelaimės ištikti
Prie karsto šnekasi tyla...

Kur nieko prabangaus, nei įmantraus,
Kur paslaptis lyg atvira žaizda,
Kur viskas duota Žemės ir Dangaus
Kiek kam priklauso...Ir visiems gana.

 Kalėdinė naktis,
It  varpas -
Sidabro dūžiais
Į duris
Lyg į apleistą  širdį
Skverbias.
Tarsi stropus
Auksakalys
Kalena kol
Visi išgirsta -
Gal kiek įkyriai,
Per ilgai
Ir liejasi garsai
Į krikštą
Per visą  naktį
Ištisai.


Vis lyja ir lyja. Lašai
Tarsi ašaros graužias į stiklą,
Murzini, išsilieję takai
Nuvingiuoja į žemės saugyklą

Lietumi veidą prausia vasaris,
Merkia drebantį  šaltyj  šunytį,
O tarp sniego - blakstienos žalios
Tokios tankios – akių nematyti.


Užgyvento turto jau pakanka,
Metai nugulė visus laukus.
Mūsų laikas tarsi upė senka
Tik ne tas kur buvo, o kur bus...

Lai jisai  nešykšti gero žodžio
Nestokoja meilės ir darnos
Jei prireiks, tegul į speigą gruodžio
Įberia žiupsnelį šilumos

O nurengęs puošnią švenčių kaukę,
Kasdienybei lieka atlaidus
Juk kasdien daugėja tų, kur laukia
Tų, kur nebegrįžta į namus.


Nesuspėję sušilti, savęs nesuradę
Verčias metai ir gula į laiko kaladę,
Pasislėpę joje, tyliai tūno  likimai –
Mūsų laiko kelionės maži piligrimai.

Visas turtas, sukritęs į rudenio klostes,
Pasitraukia nežymiai laukimą paglostęs,
Dalini neskaičiuojant, surandi tik netenkant,
Kad užpildytum šulinį, laikui besenkant. Ir kitąmet, kaip šiemet, kaip anksčiau
Šypsosimės vieni kitus išduodant.
Veltui neparsiduosim nė už ką -
Kaip velniui dūšią - ne veltui parduodant,

Su dovanom kaskart vis brangesnėm,
Su palinkėjimais saldžiais į taktą...
Į nugarą pataikyti perdėm
Lengviau negu pataikyti į kaktą.

Tad su Naujais, brolau! Tad su Naujais!
Nugrįskime jiems švarų, tiesų kelią.
Et. Ko gi čia draskytis? Pagaliau
Vis tiek vėliau pasuksime pro šalį.

Pakelkim tostą. Su Naujais, bičiuli!
Nuplaukim slidų pakilimo taką.
Pakelkim tostą – tik ne tuos kur guli...
------------------------------------------------
Ir tik ne tuos, kurie į minią šneka.

 
 

 
Metai vėl
prigavo ir pabėgo...
Kam gi šį kart kris
Lemtingas skaičius,
Kad aukščiau
Pakiltum atsitiesus
Ir,  kad nesukniubtum
Susiraičius.
Paslapčia  nugvelbtum
Laiko kraštą,
Permestum per tankią,
Aukštą tvorą,
O paskui paskleistum
Kaip iš rašto
Savo paskutinį
Keistą norą -
Kad kiti ateitų
Pailsėję,
Neužvargę, žvalūs
Ir lemtingi,
Kad ir vėl įkvėptum
Laisvą  vėją,
Ir kad būtume
Visi laimingi.

 Kodėl ir vėl man niekas eglės
Neparnešė iš mūsų  miško?
Pušies sakais pakvipo laikas
Ir į šaligatvį ištiško
Atplyšęs nuotekų varveklis,
Palikęs tiktai šlapią brydę
Kodėl ir vėl man niekas eglės
Prie mano slenksčio neatlydi?

 Pavargusia žeme, pavargę kojos
Smulkiais žingsneliais per pasaulį margą
Gyvenimą lyg audinį matuoja
Išdrėksdamas skiautes kančios ir vargo.

Palikę šykštų saulės patepimą
Išblukusioj rudens dangaus mėlynėj
Pavargę kojos narsiai šokti ima
Išgirdę švelnų balsą sutartinėj.

Nedrąsią paukščio giesmę, drugio šokį
Pagavę į rankas, nebepaleidžia
Ir džiaugiasi, ir verkia kaip tik moka
Žiūrėdamos į dieną neišvaizdžią.

Ką kabinsim ant eglės  šiais metais?
Kiek žaisliukų  be laiko įskilo...
Ar kabinsime tai, ką įpratę,
Ar tik spengiančią skaudančią tylą?

Gal dar sveikas tikėjimo burbulas-
Juk jo tokios neįprastos spalvos.
Pažiūrėk, vietoj stiklo karolių -
Besišaipančios judančios galvos.

Ką kabinsim ant eglės šiais metais,
Kai sudaužėme tai, kas svarbiausia,
Girliandą? Karūną? Ar žvakę?
Ar tik sniego vatelę negausią... Pamiškim laiką.
Laikrodžio rodyklės
Ne mūsų naudai
Bėgdamos risčia
Labai trumpam
Prie vasaros maudyklės
Akimirkas sustabdo
Paslapčia,
Kol ieškom savojo
Paparčio žiedo,
O jį suranda
Vėl kažkas, nes mes
Ir vėl ieškodami
Žiedų ne vietoj,
Paleidžiam savo
Laimę per rankas.

 Už nugaros tamsa.
Juoda gelmė
Įtraukia į save
Ir nieko tragiško.
Palieka pėdos
Sename sapne –
Maža dalelė
Prakeikimo magiško.
Bet pėdsakus užklos
Žiema gili,
O vasarop nuplaus
Birželio liūtys
Ir liks tik pilkšvas lopas
Ant dangaus,
Kuris šį sapną
Kartkarčiais paliudys.Prie židinio jau šildosi sūnus,
Namai dažnai prakvimpa buitimi,
Tada pradėtas kelias į namus
Vilioja šiluma ir  širdimi.

Tegul metus ledonešiai  išneš,
Palikdami jų turinį  jausmais.
Kai laimė kitą Jubiliejų švęs
Išlikit kaip ir šiandien – tais pačiais-

Karštais ir mylinčiais, savais, brangiais...
Beieškančiais pėdų viens kitame,
Tegul užuolaidą kaskart praskleis
Sava, bet paslaptinga artuma.


Kartais būnam tokie neįdomus
Ir ne tik svetimiems - netgi sau
Nuo to būvio, kai esame romūs
Sau kartodami „Kaip pavargau“.
Tik vėliau, kai jau viskas įgrįsta,
Nusipurtom senus drabužius
Ir tuomet tegul niekas nedrįsta
Pasakyti „koks jis nuobodus“
O pasaulis erdvus, o gyvenimas
Tik  spyruoklė gerai užvesta
Mes jame- tik varžtelių skrebinimas
Toje laiko- erdvės dėžėje.


 Kai laimė kelią atsitvers, o rytas
Pavargęs grįš po pagirių  namo,
Į dieną pasibels ruduo sulytas,
Kad ir nelaukiamas, bet tiek jau to.

Prisijaukinsiu,  nors ir nemalonią,
Dėsningą prievolę - ne pirmą kart,
Ir garbinsiu  ją tarsi savo ponią,
Kuri ant sprando spėjo užsikart.

Štai koks gyvenimas gamtos padrikęs
Čia tik pavasaris, čia vėl ruduo
Čia alkana sausra, čia šaltis likęs
It  pjūvio trumpas, bet aštrus skersmuo. Pasirinkę laimingą kelionės maršrutą,
Ryšulėlin sudėję visas skiauteles,
Mes išeinam į kelią, į kelią nebūtą
Kad paliktume savo, tik savo pėdas.

Tik, kai mūsų keliai ne gyvenimu siejas,
O tik vientiso stalo kampuota briauna,
Veltui bandom pasiekti svajonių alėjas
Mums abiems nesuprantama sielos kalba.

Ir vis  bandom sugrįžti į pradžią kelionės.
Pasirinkom laimingą maršrutą. Deja
Mes tik manėm, kad esam kiti...Betgi  žmonės
Nebetampa kitais savo kelio gale.


 Trumpėja dienos,
Skerspjūviai aštrėja -
Sulūžę lieptai,
Merdintys jausmai...
Ir mes į savo
Rudenio alėją
Kartu išėję,
Grįžtam atskirai.
Nelieka laiko
Žodžiui, minčiai, jausmui,
Širdis, lyg  jūros bangos
Į uolas,
Grėsmingai slenkant
Uragano  gausmui,
Sudaužo paskutines
Geldeles.
Trumpėja laikas...Tavo veido šešėlį regiu, 
(Taip seniai, taip seniai nesimatėm)
Tarp išplaukiančių lauko rugių
Su ruginėm gėlėm daugiametėm.

Benueinančioj  vasaroj  klups
Dažnos dienos joje pasiklydę
Ir be mūsų retai beužsuks
Į tą pačią išmindžiotą brydę.

Ji juk buvo tik mūsų pradžia,
O paskui ja visi kas norėjo,
Pasišvietę mėnulio delčia,
Nepaliaujamai ėjo ir ėjo.

Argi mums ji dabar prie širdies -
Besudylančio laiko akcentas,
Tegul liks bent akordas vilties,
It mažutis sėkmės rudimentas.

Tegul bus ji – gražus  praeities
Atminimas iš Didžiojo kelio,
Neieškok jam prasmės, nei kaltės,
Ir nepyk, jei viduj vis dar gelia... Ruduo vis toks pat
Ir kas kartą kitoniškas
Apniukęs dangus,
Gryno skausmo lašai,
It ilgesio laiškas
Skausmingas,
Bet  žmoniškas,
Kurį benueinančiam
Laikui  rašai.
Laukimo minutės
Sustingsta ir dūžta,
Pažyra stikliniai
Karoliai žeme,
Kol rudenio ašaros
Susuka gūžtą
Visai kaip namie -
Pačiame viduje.
Ilgai dar pulsuoja
Betvinkstančios votys
Tik rodos, kad kaltas
Ruduo, o ne mes,
Nes rudenį visos
Gyvenimo stotys
Suskyla į daug
Mažesnes stoteles.

 


Mes traukiniais į rudenį artėjam,
O pakeleiviai jau gerai pažįstami
Visi, kuriuos ligi šiandien turėjome
Ir tie, kurių draugais vadint nedrįstame.
Stotelių  vis mažiau pirmyn belieka,
O pravažiuotos  jau atgal negrįžta,
Mes džiaugiamės, kai laikas atsilieka,
O jei aplenkia – sakom laikas klysta.
Branginame kiekvieną  savo dieną
Ir tuos, kurie lig pašaknų supranta,
Kurie sugriovę  svetimumo sieną
Širdies takelį  mumyse  suranda.
Mes traukiniais į rudenį. Ir ką gi
Stotelėj šiandieninėj aistros  siaučia.
Kas gi pasakė, kad  rudenės širdys
Nebylios ir jau nieko nebejaučia.


Po mudviejų nakties lytėjimo,
Krūvon sumišusių kvapų
Į dieną, lyg į laimės  krantą
Išskleidusi bures plaukiu.

Nebeklausau orų prognozės,
Žinau – juk vasara aplink.
Prie lovos trys lemtingos rožės
Ir mano takas kranto link.  Mažos pėdos didžiulio dangaus
Vis dažniau nusileidžia į lanką
Tai balutėm  šalto  lietaus,
Tai sniego pūkeliais  atkanka.

Trumpina dieną naktis
Ir nieko tame nepakeisi,
Šaltų žvaigždžių atspindy
Šilumą sielon įleisi,

Kad neliktų gatvėj nakvot,
Kol šiurpas esybę varsto,
Kol iš beribio dangaus,
Ruduo savo jėgą žarsto.

Toks plikas ir šaltas  ruduo
Į širdį nykumą bruka
Ir noris greičiau namo
Prie seno jaukaus židinuko

Kur žarijų pulkelis linksmai
Šokdamos dangų nušviečia...
-----------------------
Noriu  ir    taip šiltai...
-------------------------
Tik niekas į  vidų nekviečia.

 Pirmos snaigės,
Pirmasis  ledukas-
Pirmutiniai žiemos ženklai...
Ir vis sukasi metai
Ir sukas
Lyg upės sraunios sūkuriai,
Štai ir vėl į namus Kalėdos
Sidabriniais varpeliais pabels
Ir mažytės nykštukų pėdos
Link namų kiekvienų nutipens.
Kam paliks kruopelę artumo,
Kam duonelės į saują įdės,
Išdalins visą savo dosnumą
Iš mažos, bet didžiulės širdies.
Atsivers nejučia visos durys
Iš vienų namų į kitus
Ant stalų nusidrieks drobulės
Pamaitinti sočiai visus.
Nebeliks  šitą naktį pykčio,
Atlydys  visame kame
Nors sniego ant stogo dikčiai,
Bet jo nebeliks širdyse...
Štai ir vėl į namus Kalėdos...
Komentarų nėra: